מרפסות עץ תלויות ורגילות מדהימות ביופיין מבית המרכז הישראלי לעץ.