דקים מופלאים מכל סוגי העץ וגם מלאכותי בנוסף אנו ממליצים להשתמש בשמן להגן על הדקים מנזגי מזג האוויר.