מייצר בעלות על משימה ארגונית על ידי מתן הכוח לעובדים להמליץ ולסייע בפיתוח השינויים הנדרשים ברמת המשתמש בכדי להשיג אפקטיביות.